Aktualności

5 sierpnia 2015 r.

Delegacja z miasta Tłumacz (Ukraina) w MPEC - Rzeszów

 
W dniu 23 lipca 2015r. w siedzibie MPEC - Rzeszów gościliśmy delegację z miasta Tłumacz w okręgu Iwanowronkowskim (dawny Stanisławów) z Ukrainy.
Spotkanie odbyło się w Auli MPEC - Rzeszów.
Gości z Ukrainy przywitał Pan Józef Wicher - Prezes MPEC - Rzeszów oraz zwięźle przedstawił nasze przedsiębiorstwo.
Krótkie referaty wygłosili:
-    Krzysztof Głód - Nowe  technologie w MPEC - Rzeszów - sieci ciepłownicze preizolowane, telemetria , zdalne sczytywanie.
-    Adrianna Chmura - GIS.
-    Artur Berłowski - Fundusze unijne w MPEC - Rzeszów.
Przekazano gościom informacje, że: Miasto Rzeszów posiada system ciepłowniczy, którego może pozazdrościć wiele miast polskich. Obydwa źródła ciepła PGE Oddział PGE Oddział EC-Rzeszów i EC-Fenice pracują na wspólną sieć. Układ sieciowy jest pierścieniowy i praktycznie każda dzielnica miasta ma dwustronne zasilanie. Dzięki temu zaopatrzenie miasta w ciepło jest bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne. Stosowane urządzenia i materiały są zaawansowane technologicznie, zarówno przy budowie węzłów cieplnych jak i budowie sieci ciepłowniczych. Przebudowa głownie sieci ciepła systemowego jest także możliwa dzięki wykorzystaniu dotacji unijnych.
         Następnie Pan Lesław Bącal - Dyrektor Techniczny MPEC zawiózł gości na inwestycje które w ostatnim czasie były lub są realizowane przez nasze przedsiębiorstwo: węzeł trzy - funkcyjny przy ul. Kopisto w Rzeszowie oraz modernizację sieci ciepłowniczej w ramach POIiŚ przy ul. Gen. Maczka w Rzeszowie.
Goście z Ukrainy wykazali duże zainteresowanie tematyką prezentacji, zadawali szczegółowe pytania oraz wyrazili chęć współpracy w przyszłości w zakresie realizacji wspólnych projektów szkoleniowych.
         Wizytę w Rzeszowie zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii  HORYZONTY z Rzeszowa.
 
Krystian Niemiec Dział Techniczny MPEC - Rzeszów

Załączniki:

3 czerwca 2015 r.

Majówka z MPEC-em Rzeszów 10 - edycja

W dniach 26-27 maja 2015 roku odbyła się jubileuszowa 10 już edycja konferencji "Majówka z MPEC-em Rzeszów". Przewodnim tematem spotkania było: "Fundusze Unijne szansą na rozwój dostawców i odbiorców Ciepła Systemowego"

 
 W nowym Hotelu Zacisze wybudowanym zresztą przy udziale Funduszy unijnych w miejscowości Cisiec koło Węgierskiej Górki w Beskidzie Śląskim, uczestnicy konferencji mmieli możliwość wziąć udział w dwóch panelach;
 
Panel nr 1
 
1.     Wojciech Szymborski - Doświadczenia Gminy Miasta Rzeszów w pozyskiwaniu funduszy na infrastrukturę prośrodowiskową - Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Pozyskiwania Funduszy
2.     Dariusz Kotowicz - Programy Unijne w MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.  - MPEC TT
3.     Krzysztof Głód - Aspekty techniczne uwzględniane w trakcie przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Rzeszowa w ramach funduszy unijnych - MPEC TP
4.     Mirosława Chmielińska - "Fundusze Unijne szansą na rozwój dostawców Ciepła Systemowego na bazie doświadczeń PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów".
Panel nr 2
 
1.     Krzysztof Nowak - Rozbudowa bazy dydaktycznej z wykorzystaniem środków unijnych - Politechnika Rzeszowska
2.     Jarosław Piątek - Prezentacja Fenice Poland.
3.     Józef Indyka -   Taryfowanie URE - URE Oddział Kraków
4.     Dariusz Mirowski - Ciepło Systemowe - "Niezawodność dostaw ciepła w układzie pierścieniowym" - MPEC DR
 W drugim dniu uczestnicy Konferencji mieli okazję podziwiać pod okiem przewodnika górskiego, widoki Beskidu Śląskiego oraz zdobycia Baraniej Góry - z, pod której wypływa Królowa Rzek Polskich Wisła.
Współorganizatorami Konferencji byli: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, Fenice Poland Sp. z o.o., MPEC - Przemyśl Sp. z o.o. oraz MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.
 
Zdjęcia i tekst Krystian Niemiec Dział Techniczny MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.
 
 

Załączniki:

4 maja 2015 r.

IV miejsce MPEC - Rzeszów

MPEC - Rzeszów zajął IV miejsce w rankingu Firm Ciepłowniczych zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna - dodatek Strefa Gospodarki.

Załączniki:

18 marca 2015 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE 2015

W dniu 17 marca 2015 roku odbyło się w Auli MPEC - Rzeszów przy ul. Staszica 24 SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE zgodnie z poniższym planem:
 
1. DN - Prezes Zarządu Józef Wicher - Wprowadzenie.
2. DE - Adam Filipek Wynik 2014 r. w porównaniu do wyników z lat poprzednich; obowiązki sprawozdawcze. Podatki i opłaty ponoszone przez MPEC - Rzeszów.
3. Dział TT - Artur Berłowski Zamówienia publiczne w MPEC - Rzeszów w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Dział TT - Krystian Niemiec Program "Kawka", Środki unijne w MPEC - Rzeszów: 2007-2013; 2014-2020.
5.Dział TT - Dariusz Kotowicz Plany inwestycyjno - remontowe MPEC - Rzeszów na lata 2015-2020 przy wykorzystaniu środków UE.
6.Dział DR - Beata Kupczakiewicz - Nowe Przyłączenia.
7.Dział DR - Anna Mazur - Opłacalność ciepła systemowego.
8. Wydział TE - Wiesław Pleśniarski Zdalne odczyty ciepłomierzy, Formalności w PGE RZE w związku z nowymi przyłączeniami.
9. Dział TP - Krzysztof Głód - Niezawodność dostaw, System ciepłowniczy Rzeszowa -Nowe technologie: rury, armatura, urządzenia do wykrywania nieszczelności, Ograniczenia mocy zamówionej przez Klientów
10. Dział DPA - Mariola Machnica - P lan Przedsięwzięć Socjalnych na 2015 r.
11. Dział DPA - Małgorzta Holska Repetytorium z Zakładowego Regulaminu Pracy.
12. Prezes Zarządu Józef Wicher Zamierzenia - wizja, misja, kierunki rozwoju MPEC, ciepło systemowe, marketing itp.
13. Dział TP - Czesław Pokrzywa - Wybrane zagadnienia eksploatacyjne.
14.Prezes Zarządu - Józef Wicher - zakończenie.

Załączniki:

12 lutego 2015 r.

"Żadna zima nie strasza z MPEC-em Rzeszów" - X edycja

W dniach 3 - 4 lutego 2014 w Szczyrku Beskidzie Śląskim odbyła się już X edycja Konferencji "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów". Tematem przewodnim Konferencji było: "Ciepło Systemowe: Bezpieczeństwo - Komfort - Ekonomia". W trakcie dwudniowej konferencji miały miejsce dwa panele konferencyjne:
 
3.02.2015 r. (wtorek)
 1. "Współpraca z Odbiorcami w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i ekonomi dostaw ciepła" Krzysztof Głód, MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Dział Eksploatacji.
 2. "Jakościowa analiza dostaw ciepła", dr Bożena Babiarz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
 3. Panel dyskusyjny: "Sposoby skutecznego pozyskiwania nowych odbiorców c.w.u. ze szczególnym uwzględnieniem lokatorów spółdzielni mieszkaniowych".
      Wprowadzenie: Beata Kupczakiewicz, MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Dział Rozwoju.
      Prowadzenie: Edward Słupek, Prezes Spółdzielni "Zodiak" w Rzeszowie;
 Roman Szczepanek, Prezes MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie;  
Kazimierz Stec, Prezes MPEC - Przemyśl Sp. z o.o.
 1. FENIECE Poland - koncepcja rozwoju źródła w Rzeszowie, Jarosław Piątek, Dariusz Domański, FENICE Poland Sp. z o.o. - Oddział Rzeszów.
 2. Ciepłownictwo w nowej perspektywie unijnej 2014 - 2020, a plany MPEC - Rzeszów na przyszłość  - Dariusz Kotowicz, MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Dział Techniczny.
 
4.02.2015 r. (środa)
 1. "Blok kogeneracyjny - wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny", Zbigniew Kwater, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.
 2. "Nowości produktowe BROEN" - Jerzy Podgórski, Paweł Romanek - BROEN.
 3. "Dostawa ciepła ważnym elementem logistyki miejskiej", dr Władysław Szymański, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
 4. "Praktyczne i ekonomiczne zalety korzystania z Ciepła Systemowego w zakresie c.o. i c.w.u.", Anna Mazur, MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. Dział Rozwoj

Wszyscy uczestnicy mieli także możliwość jazdy na nartach z najwyższego szczytu Beskidu Śląskiego Skrzycznego. Przez cały czas odbywały się rozmowy kuluarowe w trakcie, których uczestnicy wymieniali się wiedzą i dzielili się swoimi doświadczeniami. Wierzymy, że X już edycja Konferencji "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów przyczyni się do rozwoju Ciepła Systemowego w naszym regionie.
Współorganizatorami konferencji byli:
o       PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów;
o       FENICE Poland Sp. z o.o.;
o       BROEN;
o       MPEC - Przemyśl Sp. z o.o.;
o       MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.
Tekst i zdjęcia Krystian Niemiec Dział Techniczny MPEC - Rzeszów.

Załączniki:

7 października 2014 r.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

  temat konkursu:

"Projekty sektora energetyki POIiŚ w otoczeniu przyrodniczym w obiektywie fotograficznym"
 
W związku ze zorganizowaniem przez MPEC - Rzeszów konkursu fotograficznego dla pracowników MPEC - Rzeszów, związanego z realizacją zadań w ramach programu POIiŚ, w dniu 2 października 2014 r., Komisja w składzie: 
 1. Lena Kłosowska
 2. Bogdan Pakosz
 3. Józef Wicher
 ogłosiła wyniki:
 
1 miejsce Anna Chęć - Dział Techniczny sekcja TTM
2 miejsce Paweł Babka - Wydział TPS obwód nr 1
 
  
Koordynator konkursu: Krystian Niemiec

Załączniki:

3 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego.

KONKURS PLASTYCZNY
pt. "Wykonanie GRAFFITI na ciepłociągu"
 
Rozstrzygnięcie II ETAPU
 
W dniu 2 października 2014 r. Komisja w składzie:

1.
Paulina Bojda
2.Lena Kłosowska
3.Bogdan Pakosz
4.Józef Wicher
 
rozstrzygnęła konkurs Plastyczny pt. Wykonanie Graffiti na ciepłociągu":
 
1 miejsce Przemysław Falarz- "ołówki"
2 miejsce Michał Tubielewicz - "motyle"
3 miejsce Arkadiusz Andrejkow - "natura"  
 
 Patronat medialny: NOWINY
 
Koordynator konkursu: Krystian Niemiec

Załączniki:

1 września 2014 r.

Konferencja IGCP - Czarna 2014

XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna

Czarna k/Ustrzyk Dolnych
26-28.08.2014r.
Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni
 
W dniach 26-28 sierpnia b.r. w miejscowości Czarna k/Ustrzyk Dolnych odbyła się XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni, organizowana wspólnie przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, MPEC Rzeszów i MPEC Przemyśl.
W Konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z 53 podmiotów - przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz firm kooperujących z sektorem energetycznym. Specjalnym gościem Konferencji był Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który wspólnie z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem objął nad nią Patronat Honorowy.
Istotnym akcentem Konferencji był jubileusz 30-lecia jakie obchodzi w bieżącym roku MPEC - Przemyśl. Dlatego też cykl prelekcji otworzył Kazimierz Stec - Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. retrospektywną prezentacją pt. "XXX lat zorganizowanego ciepłownictwa w Przemyślu. Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość", podczas której opowiedział o poszczególnych etapach i dynamice rozwoju przemyskiego systemu ciepłowniczego.
Symboliczną kontynuacją przedstawionej prelekcji było wręczenie statuetek jubileuszowych 30-lecia MPEC Przemyśl osobom reprezentującym organizacje i firmy szczególnie blisko współpracuje z naszym przedsiębiorstwem. Statuetki z rąk Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy odebrali przedstawiciele Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - Jacek Szymczak, Bogusław RegulskiAndrzej Nieścior, przedstawiciele MPEC Rzeszów, MPEC Tarnów, spółek MIROMETR, ELEKTROTERMEXENERGOTERM.
Gratulacje i najlepsze jubileuszowe życzenia, m.in. od przedstawicieli Zarządu IGCP, SPGK Sanok, EC Skierniewice i MPEC Tarnów odbierał Prezes Zarządu MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. Kazimierz Stec.
 
Pierwszy panel konferencyjny prowadzili: pan Jacek Szymczak - Prezes IGCP oraz pan Kazimierz Stec - Prezes MPEC - Przemyśl. Prelegenci przedstawili referaty:
Umowy przedpłatowe dla trudnych odbiorców ciepła (M. Patoczka - Wiceprezes Zarządu MPEC Przemyśl)
o Zalety ekonomiczno-techniczne korzystania z ciepła systemowego w zakresie c.w.u. (A. Mazur - MPEC Rzeszów)
o Prawne i techniczne aspekty zabezpieczenia przed bakterią legionella w instalacjach c.w.u. (S. Owczarek - RADPEC Radom)
o Zalety liczników ultradźwiękowych SHARKY i systemu zdalnego odczytu IZAR (M. Kozioł - Mirometr Bażanowice)
o Platforma controlingowa EURECA (E. Sobiepanek i M. Górski - Controling System Wrocław).
 
Drugi panel konferencyjny prowadzili: pan Bogusław Regulski - Wiceprezes IGCP oraz Macieja Patoczka - Wiceprezes MPEC Przemyśl. Prelegenci przedstawili referaty:
Art. 44 Prawa Energetycznego oraz wynikające z niego obowiązki przedsiębiorstw ciepłowniczych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości (B. Majda - PricewaterhouseCoopers Katowice)
o Rozwiązania firm Ecomb & ICS optymalizujące proces spalania i redukcji emisji z kotłow małej i średniej mocy (D. Szewczyk - ICS Industrial Combustion Systems Poznań)
o Dostosowania źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP (W. Orzeszek Energoprojekt Warszawa)
o Środki finansowe na modernizację i rozwój ciepłownictwa z programów UE na lata 2014-2020 (M. Kołodziej Nowakowska - PGE GiEK Bełchatów). 
 
W wspaniałej atmosferze uczestnicy Konferencji mieli okazję zwiedzić Bieszczady - m.in. zagrodę żubrów w Mucznem. Mimo że "pogada" nie sprzyjała wędrówkom, dwójka uczestników konferencji weszła na najwyższy szczyt Bieszczadów Tarnicę - 1346 mnpm.  

Krystian Niemiec Dział TT MPEC - Rzeszów
5 sierpnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie I Etapu Konkursy Plastycznego.

KONKURS PLASTYCZNY
pt. "Wykonanie GRAFFITI na ciepłociągu"
 
 
Rozstrzygnięcie I ETAPU
 
Komisja w składzie:
1.Barbara Gaik
2.Lena Kłosowska
3.Bogdan Pakosz
4.Józef Wicher
 
dopuściła do realizacji projekty przedstawione przez następujących Wykonawców:
 
Michał Tubielewicz
Arkadiusz Andrejkow
Przemysław Falarz
 
Wszystkim uczestnikom pierwszego Etapu dziękujemy za udział w Konkursie. 
 
Koordynator konkursu: Krystian Niemiec
26 czerwca 2014 r.

KONKURS PLASTYCZNY

Przedłużamy termin składania prac konkursowych z wiązanych z wykonaniem "Graffiti na ciepłociągu" do 31 lipca 2014r. do godz 12.oo.

Regulamin Konkursu i Karta zgłoszeń
25 czerwca 2014 r.

Konferencja "Majówka z MPEC-em Rzeszów" Ustrzyki Górne 2014

 
W dniach 17-18 czerwca 2014r. w Ustrzykach Górnych odbyła się IX edycja Konferencji "Majówka z MPEC-em Rzeszów" pod hasłem: "Ciepło Systemowe szansą na komfort cieplny dla każdego" jak na każdej Konferencji organizowanej przez MPEC staramy się łączyć poznawanie ciekawych miejsc z poszerzaniem wiedzy nt. Ciepła Systemowego.
W pierwszym dniu do Ustrzyk Górnych pojechaliśmy przez Komańczę, gdzie zbaczając z trasy udaliśmy się do bardzo urokliwych Jeziorek Duszatyńskich, stawów powstałych w 1907r. w wyniku oderwania zachodniego zbocza Chryszczatej - 997 m npm. - pobliskiej góry. Osuwisko to uznawane jest za największe rozpoznane w polskich Karpatach (szacuje się, że przemieszczeniu uległo około 12 mln m? ziemi).
Oczywiście eskapady górskie zawsze odbywają się pod okiem wykwalifikowanego przewodnika górskiego.
Po południu odbył się panel konferencyjny gdzie prelegenci mając na uwadze główny temat Konferencji: "Ciepło Systemowe szansą na komfort cieplny dla każdego" przedstawili następujące referaty:
1.     Dariusz Mirowski - MPEC DR - "Komfort cieplny"
2.     dr inż. Władysław Szymański - Politechnika Rzeszowska - "Ocena parametryczna komfortu cieplnego".
3.     Tomasz Powroziewicz - Bank Pekao SA - "Nowoczesna bankowość transakcyjna".
4.     Łukasz Paja - MPEC TT - "Zamierzenia inwestycyjne zwiększające bezpieczeństwo dostaw ciepła i komfort cieplny".
5.     Krzysztof Głód - MPEC TP - "Aktualne ceny i stawki opłat za ciepło, oferta usług świadczonych przez MPEC - Rzeszów dla odbiorców ciepła miasta Rzeszowa".
6.     Anna Mazur - MPEC DR- "Bezpieczeństwo, komfort i ekonomia, czyli ciepła woda użytkowa z Ciepła Systemowego".
7.     Mirosława Chmielińska - PGE Oddział EC Rzeszów - "Kalkulator Ciepła".
Wieczorem miło spędziliśmy czas słuchając miejscowej kapeli góralskiej "Kremenaros", której członkowie jak sami powiedzieli wykonali najdłuższy w swojej karierze, ponieważ trwający ponad trzy godziny koncert, pieśni i piosenek łemkowskich, bojkowskich, słowackich, węgierskich i polskich.
W nocy uczestnicy Konferencji mieli okazję podziwiać przepięknie rozgwieżdżone niebo nad Bieszczadami.
 W drugim dniu wszyscy uczestnicy udali się najpierw na Mała Rawkę, Wielką Rawkę, by wreszcie po żmudnej wędrówce dotrzeć do celu naszej wędrówki - Krzemieniec, miejsce styku trzech granic: Polski Ukrainy i Słowacji.
Wierzymy, że Konferencja - "Ciepło Systemowe szansą na komfort cieplny dla każdego" - przyczyni się do rozwoju sektora Ciepła Systemowego w naszym mieście Rzeszowie.


 
 
 
 

Załączniki:

4 czerwca 2014 r.

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do wszystkich którzy ukończyli szkołę podstawową.

REGULAMIN KONKURSU + KARTA ZGŁOSZENIA
28 kwietnia 2014 r.

10 lat Polski w UE

 
Informujemy, że MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. w ramach obchodów 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej przygotował wystawę związaną z realizacją PROJEKTÓW realizowanych z udziałem Funduszy z UNI EUROPEJSKIEJ.
 
Informujemy także, że:
1. zapewniamy bezpłatne wejście na teren wystawy,  
2. zapewniamy bezpieczne warunki uczestnictwa w akcji dla zwiedzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przeciwpożarowymi, sanitarnymi itp.,
3. zapewniamy prezentację informacji o akcji Dni Otwartych na swojej stronie internetowej;
4. zapewniamy oznakowanie akcji, wykorzystując do tego celu co najmniej jeden z szablonów o których mowa w cz. III pkt3 Regulaminu organizacyjnego "Dni Otwartych Funduszy Europejskich1",
5. przedstawiamy poniżej harmonogram prezentacji projektu:
 
- Wystawa będzie czynna codziennie w dni robocze od 1 do 11 maja 2014roku, w godzinach od 9OO do 13 OO, w świetlicy MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Staszica 24
-Wszelkie informacje związane z wystawą można uzyskać w pokoju nr 117, u Krystiana Niemca lub u Anny Chęć, tel. 663 998 070, 17 85 45 222.

Więcej informacji na temat AKCJI: www.10latwue.pl.

Informacja o MPEC w AKCJI: http://www.10latwue.pl/atrakcje/zwiedzanie-obiekt-oacute-w-miejskiego-przedsiebiorstwa-energetyki-cieplnej-w-rzeszowie-20140501/

Załączniki:

16 kwietnia 2014 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE

W dniu 15 kwietnia 2014 roku w głównej siedzibie MPEC - Rzeszów odbyło się coroczne SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE.

Poniżej Program SPOTKANIA:
 
1.      8.00 -   8.10 Prezes Zarządu  Józef Wicher - Wprowadzenie
2.      8.10 -   8.25 DE Wiesława Kotlińska
Wynik 2013 r. w porównaniu do wyników z lat poprzednich; obowiązki sprawozdawcze
3.      8.25 -   8.35 TT Barbara Blajer- Pisarek - Zamówienia publiczne w MPEC - Rzeszów w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych
4.      8.35 -   8.50  TTM Krystian Niemiec  - Środki unijne w MPEC - Rzeszów
5.      8.50 - 9.10 TT Dariusz Kotowicz - Plany inwestycyjno - remontowe MPEC -Rzeszów na lata 2014-2015
6.      9.10 - 9.25  DT Lesław Bącal - VAT - samochody osobowe i inne - obowiązki dokumentacyjne
 
9.25  - 9. 40  PRZERWA
 
7.      9.40 - 10.00 DR Beata Kupczakiewicz, TE Wiesław Pieśniarski
Zamówienia Publiczne : "sztuczki" producentów rur preizolowanych.
8.      10.00 - 10.10 EK Bożena Borkowska -Bała - Podatki
9.      10.10 - 10.35 DR Beata Kupczakiewicz - Szanse i zagrożenia w działalności MPEC: przyłączanie nowych odbiorców, zwłaszcza w cwu, cena ciepła - opłacalność ekologia; możliwość zastosowania ciepła w klimatyzacji;ograniczanie mocy przez odbiorców ( klimat - pogoda)
10. 10.35 - 10.45 TE Wiesław Pleśniarski - Zdalne odczyty
11.   10.45 - 11.15 TP Krzysztof Głód - SZANSE : Niezawodność dostaw, System ciepłowniczy Rzeszowa - 2 źródła ciepła, układy pierścieniowe, Nowe technologie: rury, armatura, urządzenia do wykrywania nieszczelności
 
11.15 - 11.35   PRZERWA
 
12. 11.35 - 12.05
DPA Małgorzata Holska - ZUS czy OFE ? TRUDNY WYBÓR.
DPA Lidia Pyra - Prawo pracy - zmiany w uprawnieniach rodzicielskich.
DPA Mariola Machnica - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
13. 12.05 - 12.25 Prezes Zarządu Józef Wicher - Zamierzenia - wizja, misja. kierunki rozwoju MPEC, ciepło systemowe, marketing itp.
 
12.25 - 12.30   PRZERWA
 
14. 12.30- 12.50 TP Czesław Pokrzywa
Wybrane zagadnienia eksploatacyjne
15. 12.50 Prezes Zarządu Józef Wicher - Zakończenie

W trakcie spotkania Prezes Zarządu Józef Wicher wręczył nagrody najlepszym pracownikom MPEC - Rzeszów w 2013 roku:
- Kazimierzowi Guziorowi - najlepszemu elektomonterowi,
- Zigniewowi Babule - najlepszemu murarzowi,
- Januszowi Machowskiemu - najlepszemu monterowi,
- Robertowi Karnasowi - najlepszemu spawaczowi,
- Stanisławowi Kruczkowi - najlepszemu mistrzowi.
GRATULUJEMY!!!
 

Załączniki:

11 kwietnia 2014 r.

Delegacja FENICE w MPEC - u

Czyste powietrze dla Rzeszowa od strony Południa
 
W dniu 11 kwietnia w siedzibie MPEC - Rzeszów odbyło się spotkanie Zarządu MPEC z delegacją EDF FENICE na czele której stał Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Raphael Hirtz. Na spotkaniu przedstawiciele FENICE poinformowali o zainicjowaniu projektu którego głównym celem będzie unowocześnienie rzeszowskiej elektrociepłowni EDF FENICE. Omówiono różne koncepcje możliwych modernizacji, których realizacja ma zakończyć się w 2016r. Głównym celem modernizacji źródła będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i poprawa jakości powietrza w mieście Rzeszowie.
Rewolucyjne unowocześnienie źródła pozwoli m. in. na redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska, dzięki czemu mieszkańcy miasta będą oddychać czystym powietrzem.
Po spotkaniu z Zarządem MPEC - Rzeszów delegacja FENICE udała się na spotkanie do Ratusza z Prezydentem Miasta Rzeszowa.

Załączniki:

14 lutego 2014 r.
31 stycznia 2014 r.

"Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów" - Wierchomla 2014

"Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów"
to już IX edycja
 
Tym razem tematem zimowej konferencji było: "Ograniczenie niskiej emisji - szansą na czyste środowisko i ... niższe rachunki za ciepło".
MPEC - Rzeszów zaproponował na miejsce konferencji Beskid Sądecki, gdzie w Wierchomli Małej można w bardzo przyjemny sposób spędzić czas.
W trakcie konferencji odbyły się dwa panele:
w pierwszym dniu 14 stycznia 2014 r. uczestnikom przedstawiono następujące referaty:
 1. "Omówienie źródeł niskiej emisji występujących na terenie Rzeszowa" - Krzysztof Nowak, Sławomir Rabczak - Politechnika Rzeszowska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska.
 2. "Promowanie strategii niskoemisyjnych poprzez zwiększenie efektywności dystrybucji Ciepła Systemowego do odbiorców" - Dariusz Kotowicz - Dział TT MPEC - Rzeszów.
 3. "Sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w PGE GiEK Oddział ECR" - Mirosława Chmielińska - EC Rzeszów.
 4. "Niższe rachunki za ciepłą wodę" - analiza ekonomiczna przygotowania cwu z różnych źródeł ciepła - Anna Mazur - Dział DR MPEC - Rzeszów.
 5. "Doświadczona Firma z Nowoczesną Filozofią" - Marek   Flisowski - Klinger w Polsce Sp. z o.o.
natomiast w drugim dniu 15 stycznia 2014 r. uczestnikom przedstawiono kolejne referaty:
 1. "Działania MPEC w Przemyślu Sp. z o.o. na rzecz ograniczenia niskiej emisji w mieście" - Kazimierz Stec.
 2. Prezentację produktów firmy Broen - Paweł Romanek - BROEN SA.
 3. "Współpraca Ciepła Systemowego z Odnawialnymi Źródłami Energii" - Dariusz Mirowski - Dział DR MPEC - Rzeszów.
 4. "Przedsięwzięcia efektywności energetycznej kluczem do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz kosztów energii" - Fenice Poland " - Dariusz Domański.
 5. "Różnica między bezpiecznym użytkowaniem Ciepła Systemowego i indywidualnych źródeł ciepła, w aspekcie zagrożenia tlenkiem węgla (produktu niecałkowitego spalania paliwa)" - Grzegorz Kotliński - Dział TP MPEC - Rzeszów.
W trakcie paneli oraz w rozmowach kuluarowych toczyła się zażarta dyskusja związana zarówno z głównym tematem konferencji jak i innymi uwarunkowaniami istniejącymi w działalności związanej z przesyłem i wytwarzaniem ciepła systemowego.
Współorganizatorami konferencji byli:
Klinger w Polsce
BROEN
PGE GiEK Oddział ECR
EC Fenice
MPEC - Przemyśl
MPEC - Rzeszów.
Uczestnicy Konferencji mieli także możliwość jazdy na nartach, spacerów po szlakach Beskidu Sądeckiego oraz skorzystania z atrakcji hotelu "Wierchomla".
Wierzymy, że wszelkie przekazane informacje na tym spotkaniu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, rzeszowskich spółdzielni mieszkaniowych, architektów, projektantów instalacji sanitarnych, oraz pracowników pionu technicznego MPEC Rzeszów, przyczynią się do dalszego rozwoju ciepła systemowego nie tylko w Rzeszowie.
Tekst: Krystian Niemiec - Dział TT MPEC - Rzeszów.
Zdjęcia: Marek Król - MPEC - Przemyśl.
 
 

Załączniki:

13 stycznia 2014 r.
20 grudnia 2013 r.

Czerwony Kapturek - Konkurs Pięknego Czytania

W dniu 20 grudnia 2013 odbył się w siedzibie MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przy ul. Staszica w Rzeszowie, międzyszkolny konkurs pięknego czytania w oparciu o opowieść "Czerwony Kapturek w mieście".
W Konkursie udział wzięły dzieci z prawie wszystkich szkół podstawowych naszego miasta - wystartowało 40 uczniów.
Konkurs pod Patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Rzeszowa - pana Tadeusza Ferenca, oraz Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - pana Jacka Szymczaka, odbył się w dwóch kategoriach.
 
W kategorii klas I - II laureatami Konkursu zostali:
1.     Andrzej Bereś ze SP nr 6,
2.     Jakub Cichoń ze SP nr 10,
3.     Aleksandra Kopyt ze SP nr 27,
4.     Franciszek Komaryczko ze SP nr 8,
5.     Jakub Białek ze SP nr 14.
Natomiast w kategorii klas III - VI laureatami zostali:
1.     Julia Mikuła ze SP nr 27,
2.     Maria Ossolińska ze SP nr 27,
3.     Franciszek Sambor ze SP nr 17,
4.     Piotr Czech ze SP nr 28,
5.     Kinga Lewieniec ze SP nr 22.
Występy uczniów oceniała komisja w składzie:
1.     Józef Wicher - Przewodniczący Komisji - MPEC - Rzeszów,
2.     Agnieszka Drewniak - nauczyciel Języka Polskiego w SP nr 10,
3.     Barbara Gaik - MPEC - Rzeszów,
4.     Barbara Bajer-Pisarek - Z-ca przewodniczącego Komisji - MPEC Rzeszów.
 
Wszyscy uczestnicy Konkursu, który stał na bardzo wysokim poziomie, otrzymali upominki, a laureaci nagrody rzeczowe, ufundowane przez MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.. Nagrody wręczał Pan Józef Wicher - Prezes Zarządu MPEC - Rzeszów.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a także opiekunom którzy przygotowywali uczniów do występu.

Tekst: Krystian Niemiec Dział TT MPEC - Rzeszów

Załączniki:

1 sierpnia 2013 r.

Ciepłociąg przy ul. Siemieńskiego

Zapraszamy do obejrzenia nowych zdjęć w galerii ...
21 marca 2013 r.

MPEC - Rzeszów w "Nowoczesnym Ciepłownictwie"

W nr 1 z 2013 r. Nowoczesnego Ciepłownictwa periodyku wydawanego przez IGCP związanego z Ciepłem Systemowym ukazała się informacja o Konferencji "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów" Muszyna - 2013.

Załączniki:

18 lutego 2013 r.

NALEPSI w MPEC - Rzeszów

 
W dniu  14 lutego 2013 r. w siedzibie MPEC - Rzeszów w czasie spotkania informacyjno - szkoleniowego zostały wręczone nagrody za 2012r. dla:
1.Najlepszego spawacza MPEC - Rzeszów - został wybrany - Tomasz Drabicki 
2.N
ajlepszego montera MPEC - Rzeszów - został wybrany  - Marek Furman
3.Najlepszego mistrza   MPEC - Rzeszów - został wybrany - Jan Szluz.
Wyboru dokonali: Z-ca Dyrektora d/s technicznych pan Lesław Bącal, Kierownik Działu TP pan Czesław Pokrzywa oraz Kierownicy Wydziałów TPS - pan Andrzej Noworól i TPN - pan Wacław Pyra.
Wyróżnieni otrzymali z rąk Prezesa MPEC - Rzeszów pana Józefa Wichra okolicznościowe dyplowy oraz premie finansowe. Gratulujemy!!!

Zdjęcia Krystian Niemiec - TTM MPEC Rzeszów 

Załączniki:

15 lutego 2013 r.

Spotkanie INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE 2013r.

W dniu  14 lutego 2013 r. w siedzibie MPEC - Rzeszów odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe skierowane do wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Program spotkania przedstawiał się następująco.  
 
 
Prezes Zarządu J. Wicher   - Wprowadzenie. Prezentacja miasta Rzeszowa.
DE  W. Kotlińska   -  Wynik 2012 r. w porównaniu do wyników z lat  poprzednich; obowiązki sprawozdawcze.
TTM  Artur Berłowski   -  Prezentacja MPEC - 48 lat tradycji MPEC - Rzeszów zobowiązuje.
TT  B. Blajer- Pisarek   - Zamówienia publiczne w MPEC - Rzeszów w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.
TTM  K. Niemiec   - Środki unijne w MPEC - Rzeszów.
TT   D. Kotowicz   - Plany inwestycyjno - remontowe MPEC -Rzeszów na lata 2013-2015.
DKO  M. Woś   - ZAGROŻENIA w działalności MPEC - Efektywność energetyczna - "Białe certyfikaty"; Roszczenia właścicieli gruntów-korytarze przesyłowe - ustawa ; wymogi URE wobec MPEC.
EK  Ł. Ostrowska-Kozioł   - Podatki.
DR  B. Kupczakiewicz   - Ograniczanie mocy przez odbiorców-obiekty pasywne;
DR   U. Płoszaj   - ZAGROŻENIA w działalności MPEC- UE -ograniczanie emisji - OZE; Klimat - pogoda.
DR B. Kupczakiewicz   - SZANSE : przyłączanie nowych odbiorców, zwłaszcza  w CWU.
DR A. Mazur   - Cena ciepła - opłacalność w porównaniu z innymi -ekologia; możliwość zastosowania ciepła w klimatyzacji.
TP K. Głód   - SZANSE :Niezawodność dostaw, System ciepłowniczy  Rzeszowa - 2 źródła ciepła, układy pierścieniowe, nowe technologie: rury, armatura, urządzenia do wykrywania nieszczelności.
DPA M. Holska   - Prawo pracy - zmiany, uwarunkowania, dyscyplina.  Stabilność zatrudnienia.
Prezes Zarządu J. Wicher   - Zamierzenia - kierunki rozwoju MPEC, ciepło systemowe, marketing itp.
TP Cz. Pokrzywa   - Wybrane zagadnienia eksploatacyjne.
Prezes Zarządu J. Wicher   - Zakończenie.
 

Zdjęcia: Krystian Niemiec TTM MPEC - Rzeszów

Załączniki:

21 stycznia 2013 r.

"Zadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów" - MUSZYNA 2013

 
 
W dniach 15-16 Stycznia 2013 r. w Muszynie w Beskidzie Sądeckim, w przepięknej zimowej scenerii, odbyła się już VIII edycja Konferencji "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów". Tym razem tematem Konferencji była "Niezawodność Ciepła Systemowego Rzeszowa".
Współorganizatorami Konferencji byli:
1.      MPEC - Przemyśl Sp. z o.o.
2.      PGE Elektrociepłownia - Rzeszów
3.      EC Fenice Sp. z o.o.
4.      Klinger w Polsce Sp. z o.o.
5.      MPEC - Rzeszów Sp z o.o.
 
W czasie Konferencji odbyły się prowadzone przez Pana Józefa Wichra - Prezesa MPEC - Rzeszów dwa panele konferencyjne:

Dzień pierwszy:
1.    "Niezawodność dostaw Ciepła Systemowego Miasta Rzeszowa" - Krzysztof Głód - Dział TP MPEC - Rzeszów
2.   "Ocena niezawodności systemów zaopatrzenia w ciepło" - dr Bożena Babiarz - Politechnika Rzeszowska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska
3.  "Prezentacja firmy Fenice" - Dariusz Domański.
4.  "Wpływ planowania procesu inwestycyjnego na niezawodność dostaw Ciepła Systemowego" - Dariusz Kotowicz - Dział TT MPEC - Rzeszów 
5.  "Analiza stężeń produktów spalania oraz współspalania paliw stałych i biomasy" - mgr inż. Krzysztof Nowak - Politechnika Rzeszowska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska
Dzień drugi:
 1. "Niezawodność i opłacalność Ciepła Systemowego w porównaniu do innych źródeł ciepła w budynku" - Anna Mazur - Dział DR MPEC - Rzeszów .
 2. "Wykorzystanie termowizji w ciepłownictwie" - dr Danuta Proszak - Politechnika Rzeszowska, Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji, Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska
 3. "Projekt budowy instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w PGE GiEK Oddział ECR" - Mirosława Chmielińska - EC Rzeszów .
 4. "Prezentacja armatury Klinger w aspekcie jej niezawodności" - Sławomir Mroczek, Robert Izbicki - Klinger w Polsce Sp. z o.o.
 5. "Prezentacja MPEC - Przemyśl" - Kazimierz Stec
Pierwszy raz w Konferencji wzięły udział dwa Przedsiębiorstwa zajmujące się Ciepłem Systemowym: MPEC - Przemyśl i MPEC - Rzeszów. Oba Przedsiębiorstwa są uczestnikami wypromowanego przez IGCP Programu Ciepło Systemowe.
Także pierwszy raz gościliśmy włodarzy miast, Miasta Przemyśla - pana Roberta Chomę - Prezydenta Przemyśla oraz Miasta Rzeszowa - pana Marka Ustrobińskiego - Zastępcę Prezydenta Rzeszowa.
Konferencja odbywała się w Muszynie w Beskidzie Sądeckim, w pobliżu Krynicy Górskiej, dlatego uczestnicy mieli możliwość skorzystania z jazdy na nartach na Szczawiku jak i na Wierchomli.
Celem konferencji było: zapoznanie odbiorców ciepła z trendami występującymi w nowoczesnym ciepłownictwie, przedstawienie zamierzeń i planów MPEC-Rzeszów oraz polityki związanej z zapewnieniem niezawodności Ciepła Systemowego miasta Rzeszowa. Także pan Kazimierz Stec przedstawił dokonania i plany MPEC - Przemyśl w zakresie niezawodności dostaw Ciepła Systemowego dla miasta Przemyśla.
Uczestnikami Konferencji byli oprócz pracowników pionu technicznego MPEC - ów, pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej także projektanci branży sanitarnej, architekci oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych zarówno Rzeszowa jak i Przemyśla.
Bardzo dziękujemy wszystkim podmiotom, które pomagały przy organizacji Konferencji "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów".
 
Zdjęcia: Józef Wicher - MPEC - Rzeszów
Tekst: Krystian Niemiec - MPEC - Rzeszów
 
 

Załączniki:

22 listopada 2012 r.

Konferencja prasowa w MPEC - Rzeszów

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w MPEC - Rzeszów
 
W dniu 22 listopada 2012 roku w Auli Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów miała miejsce konferencja prasowa z udziałem rzeszowskich dziennikarzy. Na konferencji pan Józef Wicher przedstawił krótką prezentację informującą o najważniejszych dokonaniach MPEC - Rzeszów w ostatnich latach.
Głównym celem konferencji było poinformowanie opinii publicznej miasta Rzeszowa o podpisaniu w dniu 7 listopada 2012 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa" w ramach działania 9.2 priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który realizowany będzie na terenie Miasta Rzeszów na odcinku o długości 3,370 km. W wyniku realizacji wygenerowana zostanie oszczędność ciepła w wysokości ~ 5 060 GJ/rok (od 2015 roku) oraz uniknie się emisji ~705 ton CO2 do atmosfery (w okresie trzech lat realizacji przebudowy) .
Wartość projektu brutto: 27 743 620, 17 PLN
Wartość projektu netto: 24 165 978, 14 PLN
Kwota dofinansowania: 12 480 761, 07 PLN
Wkład własny: 11 685 217, 07 PLN
 
 
Tekst: Krystian Niemiec Dział Techniczny MPEC - Rzeszów
Zdjęcia: Roman Olma Dział Techniczny MPEC - Rzeszów

Załączniki:

16 listopada 2012 r.

Szkolenie POIiŚ w ramach 9 osi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W dniach  14-15 listopada 2012 r., w Ośrodku Konferencyjnym "Falenty" pod Warszawą odbyło się szkolenie beneficjentów którzy podpisali umowę z NFOŚiGW w ramach POIiŚ. W szkoleniu udział wzięli:
Dariusz Kotowicz
Grażyna Jastrzębska
Barbara Blajer - Pisarek
Anna Chęć
Artur Berłowski
Krystian Niemiec.

www.mpec.rzeszow.pl/program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko.html

Załączniki:

7 listopada 2012 r.

UMOWA z POIiŚ podpisana

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W dniu 7 listopada 2012 r., w Warszawie, została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa".
Z ramienia NFOŚiGW obecna była pani Dorota Dąbrowska - koordynator projektu. MPEC - Rzeszów reprezentowali panowie: Józef Wicher - prezes MPEC - Rzeszów, Dariusz Kotowicz - kierownik Działu Technicznego, Krystian Niemiec - Dział Techniczny.


www.mpec.rzeszow.pl/program_operacyjny_infrastruktura_i_srodowisko.html

Załączniki:

21 sierpnia 2012 r.

Nowoczesne Ciepłownictwo o konferencji "Majówka z MPEC-em Rzeszów"

Konferencja: "Majówka z MPEC-em Rzeszów" - Zakopane 2012
Tematem konferencji była: "Dywersyfikacja Ciepła Systemowego" połączona z promocją filmu pt. Bezpieczeństwo, oszczędność, ekologia, czyli "Woda podgrzewana ciepłem z sieci" wyprodukowanego na zamówienie MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. przez Telewizję Miejską w Rzeszowie.

Załączniki:

6 czerwca 2012 r.

Majówka z MPEC - em Rzeszów - VII edycja

W dniach 29-30 maja 2012 r. w Dolinie Chochołowskiej koło Zakopanego miała miejsce kolejna VII już edycja Konferencji "Majówka z MPEC-em Rzeszów".
Tematem Konferencji była: "Dywersyfikacja Ciepła Systemowego" połączona z promocją filmu: Bezpieczeństwo, oszczędność, ekologia, czyli "Woda podgrzewana ciepłem z sieci" wyprodukowanego na zamówienie MPEC - Rzeszów przez TWR - Telewizję Miejską w Rzeszowie.
 
Wszystkich zebranych powitał i panel konferencyjny prowadził Józef Wicher - Prezes MPEC - Rzeszów
 
W czasie panelu Konferencyjnego głos zabierali:
-       Robert Miśta PGE Elektrociepłowni Rzeszów SA - "Modernizacja stacji uzdatniania wody".
-       Krzysztof Głód MPEC TP - "Woda podgrzewana ciepłem z miejskiej sieci cieplnej - zagadnienia związane z podgrzewem, eksploatacją i rozliczaniem za podgrzew ciepłej wody".
-       Dr Władysław Szymański - Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - "Uregulowania prawne dotyczące ciepłej wody użytkowej".
-       Anna Mazur MPEC DR - "Przygotowanie ciepłej wody użytkowej - analiza ekonomiczna".
-       Promocja filmu: Bezpieczeństwo, oszczędność, ekologia, czyli "Woda podgrzewana ciepłem z sieci"

Zarówno w czasie panelu jak i na zakończenie prowadzona była dyskusja, szczególnie związana z opomiarowaniem mediów - sprawnością urządzeń pomiarowych.

Konferencja odbywała się w schronisku górskim PTTK w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Już samo przebywanie w sąsiedztwie przyrody przyprawiało wielu o zawrót głowy, nie potrzebowali nawet chodzić po wysokich górkach.
Jak zawsze w czasie Konferencji wyjazdowych organizowanych przez MPEC - Rzeszów uczestnicy Konferencji mieli okazję pochodzić po górach.

W pierwszym dniu wszyscy uczestnicy Konferencji pod okiem Przewodnika Tatrzańskiego pani Zofii Bachledy przeszli szlakiem Jana Pawła II, który nasz Papież przemierzył w 1983r w czasie swojej pielgrzymki do Polski.

W drugim dniu spod Schroniska w Dolinie Chochołowskiej wyruszyły dwie grupy:
-        Grupa "bażantów" pod okiem przewodnika górskiego weszła na Grzesia 1653m.
-        Grupa "orłów" także pod okiem przewodnika tatrzańskiego weszła na Wołowiec 2064m i w drodze powrotnej poprzez Rakoń 1879m i Grzesia 1653m, zeszła do Schroniska w Dolinie Chochołowskiej.

Celem konferencji była integracja firm związanych z Ciepłem Systemowym skierowana na promocję nowoczesnego ciepłownictwa w Rzeszowie.

Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeszowa, architekci, projektanci branżowi, pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz pracownicy pionu technicznego MPEC - Rzeszów.

Współorganizatorami Konferencji byli:
1.          MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.
2.          PGE Elektrociepłownia - Rzeszów
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom biorącym udział w Konferencji "Majówka z MPEC-em - Rzeszów".

Tekst: Krystian Niemiec
Zdjęcia: Krzysztof Głód, Bogdan Pakosz, Józef Wicher

Załączniki:

30 kwietnia 2012 r.

Pracownicy MPEC na Targach Poznańskich

W dniach od 22 do 24 kwietnia 2012 r. odbył się wyjazd członków Koła Zakładowego PZIiTS przy MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. na Międzynarodowe Targi Instalacje 2012 w Poznaniu.
Było to najważniejsze spotkanie branży instalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym zostały zaprezentowane oferty wiodących producentów i dostawców urządzeń i technologii z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, a także techniki obiektowej i gazowniczej oraz szeroki wybór armatury sanitarnej. Była to doskonała okazja, by poznać zalety innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych oraz wysłuchać ciekawych i pouczających wykładów.
Odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli zakładów energetyki cieplnej, szukających oferty dostawców nowych, lepszych i kompleksowych rozwiązań o większej mocy były Targi Ciepła Systemowego 2012, których współorganizatorem była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Stanowiły one uzupełnienie i rozszerzenie oferty targów INSATALCJE. Na Targach Ciepła Systemowego można było zapoznać się z systemowymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania energią cieplną w budynkach i ich elementami składowymi.
            Oprócz poszerzenia wiadomości technicznych grupa miała okazję poznać piękne miasto Poznań z zabytkową starówką oraz historyczne miasto Kórnik wraz z jego wspaniałym pałacem rodu Działyńskich i Zamoyskich, otoczonym ogrodem-arboretum, który o tej porze roku prezentował się kolorowo i pachnąco...
            Bogaty program wydarzeń "targów poznańskich" sprawił, że każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie.
Wyjazd do Poznania dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.
 
Tekst:
Barbara Blajer - Pisarek - Dział TT, Barbara Gaik - Dział DR
Zdjęcia: Dariusz Kotowicz i Roman Olma - Dział TT

Załączniki:

18 kwietnia 2012 r.

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w MPEC-Rzeszów Sp. z o.o.

W dniu 17 kwietnia 2012 r. odbyły sie wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.. Największą liczbę głosów (64) uzyskał pan Andrzej Sobolewski.
W wyborach kandydowali również: pan Robert Micał (63 głosy) oraz Wojciech Borek (44 głosy).

Opr. Artur Berłowski
Sekcja TTM

Załączniki:

20 marca 2012 r.

Nowoczesne Ciepłownictwo o konferencji MPEC - Rzeszów w Szczyrku

Konferencja: "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów" - Szczyrk 2012
pod tytułem "Ciepłownictwo - usługa publiczna czy biznes?"

Załączniki:

20 marca 2012 r.

Zaproszenie na Forum Zarządców Nieruchomości

MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. zaprasza na Forum Zarządców Nieruchomości, które odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 11.00 w Icam-House Hotel w Rzeszowie.

Załączniki:

27 lutego 2012 r.

Ciepło Systemowe w lokalnych mediach.

Informacja o likwidacji piecyków gazowych. 

Załączniki:

24 lutego 2012 r.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników MPEC - Rzeszów

 

W dniu 23 lutego 2012 r. odbyło się Spotkanie Informacyjno - Szkoleniowe dla pracowników MPEC - Rzeszów.
Spotkanie otworzył i nad przebiegiem czuwał pan Józef Wicher - Prezes Zarządu MPEC - Rzeszów.
 
Problematykę Przedsiębiorstwa MPEC - Rzeszów przedstawili:
 
-         Wielkości ekonomiczno-finansowe MPEC za rok 2011 - Pani Halina Kaput - Dział EE
 
-         "Parametry ekonomiczne MPEC" - Pan Krzysztof Głód - Dział TP,
 
-         "Ekonomiczna analiza źródeł ciepła" - Pani Anna Mazur - Dział DR,
 
-         "Zwiększanie sprzedaży - nowe przyłączenia" - Pani Beata Kupczakiewicz - Dział DR,
 
-         "Zamierzenia inwestycyjne w MPEC" - Pan Lesław Bącal - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych,
 
-         "Wykorzystanie środków pomocowych w MPEC" - Pan Dariusz Kotowicz - Dział TT,
 
-         "Efektywność energetyczna - Białe certyfikaty" - Pani Maria Woś - Dział DKO,
 
-         "Zmiany w prawie pracy", "Dyscyplina pracy", "Etykieta zawodowa" - Pani Małgorzata Holska - Dział DPA,
 
-         "Omówienie wyników 2011 r. i plany MPEC na przyszłość" - pan Józef Wicher - Prezes Zarządu MPEC - Rzeszów,
 
-         "Eksploatacja systemu" - Pan Czesław Pokrzywa - Dział TP.

Zapraszamy do galerii.
 
Opr. Artur Berłowski
Sekcja TTM
10 lutego 2012 r.

Promocja Ciepła Systemowego

Promocja Ciepła Systemowego
31 stycznia 2012 r.

CIEPŁO SYSTEMOWE w lokalnych mediach

Informacja kosztach eksploatacyjnych na osiedlu Zawiszy w Rzeszowie

Załączniki:

25 stycznia 2012 r.

"Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów" - SZCZYRK 2012

 
W dniach 17-18 Stycznia 2012 r. w Szczyrku, odbyła się siódma już edycja Konferencji: "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów" pod tytułem:

"Ciepłownictwo - usługa publiczna czy biznes?"

Pan Józef Wicher Prezes MPEC -Rzeszów Sp. z o.o. serdecznie powitał uczestników Konferencji: naszych największych odbiorców Ciepła Systemowego - przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowych miasta Rzeszowa, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, a także przedstawicieli projektantów branży sanitarnej, biur architektonicznych, pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz pracowników pionu technicznego MPEC - Rzeszów.
 
Program Konferencji obejmował dwa panele.
 
W czasie pierwszego panelu przedstawiono następujące referaty: 
 1. "Działanie MPEC - Rzeszów zmierzające do optymalizacji kosztów dostaw Ciepła Systemowego" - Józef Wicher - Prezes MPEC Rzeszów.
 2. "Uwarunkowania eksploatacyjne pozwalające ekonomicznie korzystać z Ciepła Systemowego." - Krzysztof Głód - MPEC TP.
 3. "Prezentacja firmy Fenice" - Jarosław Piątek i Dariusz Domański przedstawiciele Fenice Poland Sp. z o.o.
 4. "Rozwój Elektrociepłowni Rzeszów w ramach struktury Polskiej Grupy Energetycznej S. A." - Zbigniew Kwater przedstawiciel PGE Górnictwo i energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.
 5. "Armatura Firmy Klinger." - pan Sławomir Mroczek - Inżynier sprzedaży Firmy Klinger w Polsce Sp. z o.o.
 W czasie drugiego panelu wysłuchaliśmy następujących referatów:
 1. "Analiza techniczna źródeł ciepła pod kątem ekonomi i oddziaływania na środowisko" - Anna Mazur MPEC DR.
 2.  "Zmiana dostawcy energii elektrycznej"- p. Małgorzata Gimińska - URE - Kraków.
 3. "Wpływ udziału źródeł ciepła na efektywność energetyczną" - pani dr Bożena Babiarz - Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 4. "Ciepłownictwo usługa publiczna czy biznes?" - pan Jacek Szymczak Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
Pobyt w Szczyrku urozmaicony został możliwością jazdy na nartach ze Skrzycznego - najwyższej góry Beskidu Śląskiego.
Mimo intensywnej mgły każdy mógł wyjechać na Skrzyczne.
Pod koniec drugiego dnia pobytu wyszło słońce i mogliśmy podziwiać piękno polskich gór.

Współorganizatorami VII edycji Konferencji "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów" byli:

-       Fenice Poland Sp. z o.o.
-       PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.
-       Klinger w Polsce Sp. z o.o.      
-       MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji.

Tekst: Krystian Niemiec
Zdjęcia: Roman Olma, Józef Wicher
 
 
 

Załączniki:

9 stycznia 2012 r.

OPŁATEK 2012

W dniu 05 stycznia 2012 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla pracowników naszej firmy. Na początku spotkania pan Józef Wicher - Prezes Zarządu skierował do wszystkich przybyłych słowa powitania. Następnie Ks. Waldemar Dopart - Duszpasterz diecezjalny Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poprowadził wspólną modlitwę, przeczytał fragment Pisma Świętego, wygłosił katechezę oraz złożył życzenia wszystkim zebranym. Do życzeń Ks. Waldemara dołączył się również pan Józef Wicher - Prezes Zarządu. Po złożeniu oficjalnych życzeń pracownicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Spotkanie zakończono wspólnym śpiewaniem kolęd i skromnym poczęstunkiem.
Opr. Anna Chęć
Sekcja TTM

Załączniki:

10 października 2011 r.

XXI Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniu 8 października 2011 r. 50 osobowa grupa pracowników firmy MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. uczestniczyła w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod hasłem "W Komunii z Bogiem". Posługę duszpasterską naszej pielgrzymki pełnił ks. Andrzej Sroka - Stały Katecheta IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Poprzez modlitwę, śpiew, humor oraz konferencję bardzo ubogacił naszą pielgrzymkę.
Na początku pielgrzymki, nasza grupa odwiedziła Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Nasza grupa podziwiała tam cudowny obraz Matki Bożej Piekarskiej, piękno zabytków sakralnych oraz oglądnęła wystawę w Centrum Pielgrzymkowym obrazującą historię i życie religijne tego Sanktuarium. Następnie pielgrzymi udali się na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej Częstochowskiej. Na Jasnej Górze uczestniczyli w Nabożeństwie Różańcowym pod szczytem Jasnej Góry, Mszy Św. Koncelebrowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Pielgrzymkę zakończyli Apelem Jasnogórskim. W czasie drogi powrotnej pielgrzymi oglądnęli film dokumentalny "Kolumbia - Świadectwo dla świata", który został uznany za najlepszy przekaz dokumentalny na tegorocznym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie. Kierownikiem organizacyjnym pielgrzymki był pan Artur Berłowski.
Na Jasnej Górze będą odprawione:
- Msze Święte Wieczyste za dusze zmarłych Pracowników MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. oraz ich rodzin - codziennie o 7 00od dnia 9 października 2011 r.,
- 5 Mszy Św. w intencji: O zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Pracowników MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. oraz ich rodzin - pierwsza z nich będzie odprawiona w dniu 10.12.2011 r. o godz. 1530.
 
 
 
Przygotował: Artur Berłowski
Zdjęcia: Józef Wicher

Załączniki:

26 września 2011 r.

Nowoczesne Ciepłownictwo

Informacja o naszych  PIELGRZYMACH do Wilna ukazała się w Nowoczesnym Ciepłownictwie. 

Załączniki:

4 sierpnia 2011 r.

Pielgrzymka rowerowa Rzeszów - Wilno

  
Wczesnym rankiem 2 lipca 2011 roku wyruszyła z Rzeszowa, siódma już, ogólnopolska, rowerowa pielgrzymka do Wilna. W odróżnieniu od poprzednich edycji, tym razem, pielgrzymi szlak wiódł "na skróty" przez Częstochowę, Zduńską Wolę, Licheń, Toruń i Gietrzwałd ku wschodniej granicy. Po kilku dniach w deszczu, zimnie, a także w upale, pokonawszy ponad 1350 kilometrów, 13 lipca stanęliśmy u stóp Matki Bożej z Ostrej Bramy.
Podczas tegorocznej pielgrzymki, pokonując kolejne kilometry po polskich i litewskich drogach reprezentowaliśmy naszą firmę MPEC Rzeszów oraz Ciepło Systemowe. W chłodne i deszczowe dni wielu rowerzystów starało się jechać jak najbliżej nas, gdyż na naszych koszulkach widniało hasło www.znamicieplej.pl.
 
 
 
Pracownicy MPEC :
Jan Wójcik
Andrzej Gałek
Wojciech Grygiel

Załączniki:

23 maja 2011 r.

Majówka z MPEC-em Rzeszów IZBY 2011

 
W dniach 17-18 maja 2011 r. w Izbach k/Krynicy odbyła się kolejna już VI edycja konferencji "Majówka z MPEC-em Rzeszów".
Tematem głównym Konferencji było "CIEPŁO SYSTEMOWE przez cały rok".
 
Referaty przedstawili:

- Józef Wicher DN - MPEC - Powitanie uczestników Konferencji oraz referat "Globalne ochłodzenie".
- Krzysztof Głód TP - MPEC - "Możliwości całorocznej dostawy Ciepła Systemowego z miejskiej sieci cieplnej - aktualne i przewidywane potrzeby rynku w tym zakresie"
- Wiesław Pieśniarski TE - MPEC - "Automatyka Pogodowa - załączanie i wyłączanie obiegów c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej".
- Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 
dr Sławomir Rabczak - "Wykorzystanie Ciepła Systemowego w klimatyzacji"
- Anna Mazur DR - MPEC - "Praktyczne wykorzystanie Ciepła Systemowego w klimatyzacji".
- Halina Kaput EE - MPEC, Maria Woś DKO - MPEC - "Ekonomiczne i prawne aspekty działania MPEC - Rzeszów".
- Grażyna Jastrzębska EK - MPEC - "Korzyści z elektronicznej faktury".
- Prezentacja PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, Mirosława Chmielińska: "Kalkulator"
- Prezentacja PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, Zbigniew Kwater - "Koncepcja rozwoju Elektrociepłowni Rzeszów w oparciu o wymogi dyrektywy UE IED z dn. 07.07.2010roku."
- Józef Wicher - Dyskusja - podsumowanie
 
Współorganizatorami Konferencji byli MPEC - Rzeszów oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.
Jak w każdej Konferencji udział wzięli pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, przedstawiciele wszystkich dużych Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeszowa, którzy korzystają z Ciepła Systemowego oraz pracownicy MPEC - Rzeszów.
Wszyscy Uczestnicy Konferencji poznawali uroki Beskidu Niskiego zdobywając najwyższy szczyt Lackową i podziwiając występ zespołu Łemkowskiego "SERENCZA". Była także możliwość obcowania z piękną beskidzką przyrodą, a także można było skorzystać z przejażdżki konnej - bryczką lub wierzchem pod okiem oczywiście instruktorów.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konferencji "Majówka z MPEC-em Rzeszów".
 
Tekst i zdjęcia: Krystian Niemiec MPEC - TTM
 

Załączniki:

21 kwietnia 2011 r.

Wernisaż KONKURSU

W dniu 15 kwietnia 2011 r. w świetlicy MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie akcji "Tydzień Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej". Podczas trwania tego projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przeprowadziło konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. "Odnawialne Źródła Energii w oczach dziecka", konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich - Projekt naklejki ściennej: "Zgaś światło", "Oszczędzaj wodę" lub "Oszczędzaj ciepło" oraz warsztaty szkoleniowe "Odnawialne Źródła Energii w Mieście Rzeszowie" dla uczniów zainteresowanych szkół gimnazjalnych. 
Podczas uroczystego zakończenia miało miejsce wręczenie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie uczniów oraz ich opiekunów artystycznych, dokonano otwarcia wernisażu wybranych prac.
W spotkaniu udział wzięli nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami, zaproszeni Goście                  i przedstawiciele mediów.
Podczas uroczystego zakończenia "Tygodnia..." głos zabrali: pani Magdalena Mrowczyk - Przedstawicielka Urzędu Regulacji Energetyki z Krakowa, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej pan Józef Wicher, przeczytano list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Rzeszowa. Wernisaż prowadził pan Wacław Pyra.
Całość akcji została przeprowadzona dzięki wielkiemu zaangażowaniu pana Artura Berłowskiego z Działu TT MPEC - Rzeszów Sp. z o.o. oraz pomocy pani Anny Chęć.
 
 
ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ.


                                                                                               Opracowała: Anna Chęć Sekcja TTM

Załączniki:

11 kwietnia 2011 r.

Wyniki Konkursu Plastycznego

Konkurs rozstrzygnięty!!!

Załączniki:

1 lutego 2011 r.

NOWY UKŁAD POMIAROWY W PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW

W roku 2010 została zrealizowana inwestycja " Wymiana trzech układów pomiarowych ciepła na rurociągach ciepłowniczych przy PGE Elektrociepłownia Rzeszów SA wraz z telemetrią " .

 
      W drodze przetargu został wybrany wykonawca, firma Przedsiębiorstwo Remontowe "Energotechnik" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 8, z którą w dniu 20.04.2010 r. została podpisana umowa. Zakres przedmiotu umowy obejmował:
wykonanie dokumentacji technicznej,
wykonanie modernizacji szafy i oprogramowania telemetrycznego,
demontaż starych układów,
dostawę i montaż nowych układów pomiarowych ciepła,
uruchomienie i rozruch układów pomiarowych ciepła wraz z telemetrią.

      W dniu 02 sierpnia przystąpiono do prac montażowych. Na rurociągach zasilających magistral ciepłowniczych MI i MII zamontowano ultradźwiękowe czujniki przepływu o średnicy Dn 800, a na rurociągu zasilającym Dn 600 magistrali ciepłowniczej MTI zamontowano ultradźwiękowy czujnik przepływu o średnicy Dn 400, z przewężeniami i wymaganymi odcinkami prostymi 10xDn przed i 3xDn za czujnikiem przepływu. Na rurociągach zasilających i powrotnych magistral ciepłowniczych MI , MII i MTI zamontowano we wspawanych tulejach ochronnych czujniki temperatur.
      Pod estakadą magistral ciepłowniczych zamontowano szafkę przetworników przepływu odpowiednio zabezpieczoną przed wpływem czynników atmosferycznych.
      Zamontowano ultradźwiękowe czujniki przepływu wraz z przetwornikami firmy SIMENS.
      W budynku pompowni zamontowane zostały nowe szafki:
UPS (zasilacze bezprzerwowe),
przeliczników energii cieplnej,
zmodernizowana pomiarowa (aparatura łączeniowa i sterownicza - przetworniki temperatur, nowy sterownik SAIA, na elewacji panel operatorski i lampki sygnalizacyjne),
bez zmian pozostała szafka z radiomodemem.

      Po uruchomieniu nowych układów pomiarowych ciepła oraz nowego sterownika wraz z wprogramowaniem dokonano niezbędnych sprawdzeń i porównań.

      W dniu 15 grudnia 2010 r. zakończono prace odbiorowe i podpisano protokół odbioru końcowego, przekazując trzy układy pomiarowe ciepła wraz z telemetrią do eksploatacji.

                                                                                                        
                                                                                                         Tekst: Roman OLMA

Załączniki:

17 stycznia 2011 r.

Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów Zawoja 2011

W dniach 11-12 Styczeń 2011 r. w Zawoi koło Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim odbyła się już VI edycja Konferencji "Żadna zima nie straszna z MPEC-em Rzeszów". Tematem Konferencji była: "Optymalizacja dostaw z miejskiej sieci ciepłowniczej".
 
         Współorganizatorami Konferencji byli:
1.                 MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.
2.                 KLINGER w Polsce Sp. z o.o. Warszawa
3.                 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
 
Po powitaniu przez Prezesa MPEC - Rzeszów pana Józefa Wichra referaty przedstawili:
 - Krzysztof Głód - "Zagadnienia poprawnej eksploatacji węzłów cieplnych i tryb postępowania przy włączaniu odbiorców do ciepła systemowego w MPEC - Rzeszów"
 - Sławomir Mroczek przedstawiciel firmy Klinger w Polsce: "Przepustnice VEXVE";
 - Dr Władysław Szymański - Politechnika Rzeszowska: "Kryteria optymalizacji zaopatrzenia w ciepło". 
 - Dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów   - Tadeusz Kępski: Prezentacja Elektrociepłowni przygotowana z okazji 25-lecia firmy.
 - Józef Wicher - "Globalne ocieplenie - prawda czy mistyfikacja"

Celem konferencji było zapoznanie odbiorców ciepła z trendami występującymi w nowoczesnym ciepłownictwie, przedstawienie zamierzeń i planów MPEC-Rzeszów oraz polityki cenowej Ciepła Systemowego.
Uczestnikami Konferencji byli także pracownicy naukowi Zakładu Ciepłownictwa i Klimatyzacji Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.
 W trakcie Konferencji były poruszane tematy związane z: zaopatrzeniem miasta Rzeszowa w Ciepło Systemowe, polityką optymalizacji dostaw jak i polityką inwestycji prowadzonej przez MPEC - Rzeszów.
Wierzymy, że wszelkie przekazane informacje na tym spotkaniu
z udziałem przedstawicieli rzeszowskich spółdzielni mieszkaniowych, architektów, projektantów instalacji sanitarnych, oraz pracowników pionu technicznego MPEC Rzeszów, przyczynią się do dalszego rozwoju ciepłownictwa w Rzeszowie.
 

                                                                                       Krystian Niemiec Dział TT

Załączniki:

15 grudnia 2010 r.

Wybory Rady Pracowników MPEC - Rzeszów Sp. z o.o.

 

W dniu 06.12.2010 odbyły się wybory członków Rady Pracowników MPEC- Rzeszów Sp. z o.o.  Wybrana przez pracowników Rada Pracowników ukonstytuowała się w dniu 10 grudnia 2010 r.
Skład Rady Pracowników wg. kompetencji:
Przewodniczący - Tomasz Olszewski
Sekretarz - Wacław Gruszczyński
Członkowie:
- Andrzej Sobolewski
- Edward Świeca
- Łukasz Wilski.
 
Opr. Artur Berłowski
Sekcja TTM
23 listopada 2010 r.

Jubileusz 45-lecia MPEC Rzeszów

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów służy mieszkańcom miasta Rzeszowa - odbiorcom ciepła już 45 lat. Z tej okazji 18 listopada 2010 roku miały miejsce uroczystości jubileuszowe.
Szafirowe gody rozpoczęto uroczystą Mszą Św. koncelebrowaną w kościele Matki Bożej Saletyńskiej - parafii na terenie której znajduje się siedziba MPEC. Mszy Świętej, odprawianej w intencji firmy oraz pracowników i byłych pracowników, przewodniczył ks. Biskup Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, a koncelebrowali ks. Henryk Przeździecki - proboszcz parafii oraz ks. Waldemar Dopart - diecezjalny duszpasterz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. W homilii ks. Waldemar Dopart nawiązał do wartości rodziny, pracy i godności chrześcijańskiej. Wzruszającym i zauważalnym akcentem było aktywne włączenie się pracowników firmy w celebrację Mszy Św. : obsługę ministrancką, czytania, śpiew psalmu, procesję z darami.
            Część oficjalna uroczystości jubileuszowej z udziałem pracowników i zaproszonych gości odbyła się w ciepłej i przyjaznej atmosferze w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość tą zaszczycili swoją obecnością: Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej ks. Biskup Kazimierz Górny wraz z Sekretarzem Kurii ks. Wiesławem Matyskiewiczem, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Prezesi przedsiębiorstw ciepłowniczych z województwa podkarpackiego i województw ościennych, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej, przedstawiciele największych Odbiorców ciepła, przedstawiciele Wytwórców ciepła, oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji współpracujących. W gronie szacownych gości znaleźli się również poprzedni dyrektorzy firmy i ich zastępcy, a między innymi: Stanisław Walat, Adam Bać, Barbara Nowak, Antoni Kiebała, Juliusz Goclon, Kazimierz Bęben.
Prezes Zarządu Józef Wicher przedstawił historię firmy - na tle historii ogrzewnictwa, jej dokonania oraz zamierzenia w perspektywie najbliższych i dalszych lat. Podziękował również serdecznie wszystkim pracownikom za trud i zaangażowanie, a Wytwórcom i Odbiorcom ciepła oraz innym podmiotom za wspaniałą współpracę. Uroczystość ta stała się okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników; 24 pracowników udekorowano złotym medalem za długoletnią służbę, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a czterem, z najdłuższym stażem pracy, wręczono Dyplomy wyróżnienia.
Podziękowania, gratulacje i życzenia na dalsze lata złożyli również Szacowni goście, a wśród nich: Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, Przedstawiciel Wojewody i Marszałka Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, Wiceprezydent Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński, Prezes IG CP Jacek Szymczak, Prezes PGE EC Rzeszów Grzegorz Gilewicz, Przedstawiciel Fenice Poland Dariusz Domański, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Adam Panek i wielu innych. Z tej okazji firma otrzymała życzenia od kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, instytucji, uczelni, za które serdecznie dziękujemy.
Szafirowe gody stały się okazją do wspólnego spędzenia czasu zaproszonych gości z pracownikami firmy także w mniej oficjalnym nastroju, co miało miejsce w pięknie udekorowanej sali restauracji "Biesiada" na terenie campusu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dodatkową atrakcją, szczególnie dla zaproszonych gości, było zwiedzenie jednego z najciekawszych miejsc Rzeszowa - podziemnej trasy turystycznej.
W ten oto sposób firma MPEC - Rzeszów rozpoczęła kolejne 45 lat swojej służby na rzecz szerokiego grona Odbiorców ciepła.
Z tej okazji życzymy wszystkim pracownikom dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów i awansów, oraz odpowiednio dobrej pogody. Z kolei Odbiorcom życzymy zadowolenia oraz pełnego komfortu cieplnego w domach i miejscach pracy. Niech to przekłada się na prawdziwe, pełne miłości ciepło w rodzinach.

Zapraszam do Galerii.
Opr. Józef Wicher
Prezes MPEC - Rzeszów